Dokumenty a přihláška

Přihláška

Odesláním tohoto formuláře žádám o členství v občanském sdružení BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU, IČO: 018 10 081, se sídlem Praha 4, V rovinách 511/48, PSČ 140 00, registrované Ministerstvem vnitra České republiky.

 


* Prohlašuji, že jsem si řádně a pečlivě prostudoval/a stanovy spolku BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU a dále, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Chci poslat náramek BŽB v ceně 27 Kč nebo samolepky v ceně 10 Kč

Náramek BŽB (ks) (á 27 Kč)
Samolepka bílá (ks) (á 10 Kč)
Samolepka modrá (ks) (á 10 Kč)

Odkud jste se od nás dozvěděli? Z Facebooku, od známých, na závodě, nebo někde jinde?

Dne *


Dokumenty ke stažení:

Aktuální stanovy spolku

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva spolku za rok 2017

Výroční zpráva spolku za ro 2016

Výroční zpráva spolku za rok 2015

Zápis z náhradní členské schůze 2018

Informace o zpracování osobních údajů

Zápis z řádné členské schůze 2020