BŽB obíhá republiku

Cílem hry je , aby se zapojilo co nejvíce báječných lidí na co nejvíce místech.

Přihlášky: událost ve skupině Báječné ženy v běhu na FB
Ke štafetě se lze přihlásit kdykoli během hry (ale pokud kolík již opustil oblast, nelze zaručit že se sem ještě vrátí, ale není to ani vyloučeno)

Báječný kolík – obsahuje notýsek s tužkou - každý účastník, i pokud je úsek složen z více účastníků se do notýsku zapíše s místem odkud vyběhl, dále se zapíše datum, čas, místo předávky a počet km uběhnutých s kolíkem, (tzn od převzetí kolíku do jeho předání) a jméno/jména přebírajícího.Vše zapisujeme HŮLKOVÝM PÍSMEM A ČITELNĚ. S kolíkem se běhá pouze za účelem jeho předání – na běžné výběhy či tréninky je zakázáno kolík brát, ani jako maskota, ani k pochlubení se přátelům

Účastník štafety – v jeho zájmu je, aby se do štafety zapojili VŠICHNI přihlášení v jeho okolí. To znamená že se snaží domluvit se všemi, kteří jsou v jeho okolí – dle mapy – s přihlédnutím k tomu, aby se kolík posunul někam tam, kde jsou další účastníci štafety. Je možné se domluvit, že jeden úsek poběží i více lidí společně, pak se do notýsku zapíší všichni. V takových případech je vždy jeden z účastníků odpovědný za kolík a jeho příslušenství – tento účastník se zapisuje na první místo. Účastník se může do hry zapojit i několikrát – například, když se náhodně nebo záměrně vyskytne v dané oblasti, nebo když je nedostatek účastníků.

Záznam trasy – Po převzetí kolíku, z tepla domova, zapíše účastník svou trasu do Endomonda pod uživ.jménem BÁJEČNÝ KOLÍK – heslo je uvedeno v notýsku u kolíku. Návod na zapsání je dostupný u události na FB a na našem webu, aby trasu mohli zaznamenat i ti, kteří Endomondo nemají. Stejné údaje jako do notýsku (jména účastníků úseku, místo, odkud a kam, datum a čas předání, komu/od koho, počet km s kolíkem) zapíše držitel kolíku i do elektronického záznamníku – ten je dostupný u události na FB a na našem webu. Do poznámky lze připojit i nějaké dobrodružství s kolíkem, co kolík prožil, jaké bylo počasí, jak se běželo apod. Stejný postup provede i tehdy, když Báječný kolík předá dál. Zapisujeme jen trasu zdolanou s kolíkem.

Úseky – předávky a jednotlivé úseky si plánují účastníci mezi sebou tak, aby byly naplánovány vždy alespoň 3-4 úseky dopředu (to znamená pokud se dovím, že se ke mně brzy kolík dostane, podívám se na mapu a zkontaktuji se s ostatními z okolí a domluvím se s nimi na dalším postupu). Plán trasy a jména účastníků oznámí účastníci Tereze Vachouškové. Účastníci dbají na to, aby nebyl vynechán žádný účastník v dané oblasti. Pokud hrozí, že by se kolík někde zasekl pro nedostatek účastníků, lze vyzvat ostatní členy FB skupiny bžb, aby vypomohli s předávkou. Pokud ani to nepomůže, pak je možné vyzvat i rodinné příslušníky a známé běžce z okolí, aby se zapojili.
Pokud by byl úsek příliš dlouhý a nebylo v silách účastníka ho zdolat, může zvolit jakýkoli prostředek poháněný vlastní silou – kolo, koloběžka, lyže, loď, ,kite, windsurf, brusle ice i inline, po projednání s ostatními případně i kůň, velbloud, pes– toto ovšem MUSÍ být zaznamenáno v notýsku i elektron.záznamníku.Plán trasy bude předběžně zveřejněn u události na FB skupině, tak aby i ostatní mohli sledoat kde se kolík pohybuje a u koho je zrovna kolík v držení.

Start – první úsek bude vylosován z přítomných účastníků na Srazu 3000. První účastník dostane kolík s příslušenstvím a zahájí rokování o následných předávkách v okolí svého města, případně, pokud se tak rozhodne sám, může kolík někomu předat přímo na Srazu 3000. Ovšem jako první úsek bude zaznamenám vylosovaný účastník.

Držení kolíku – držení kolíku není s ohledem na nutnost plánu trasy časově omezen, ale je zakázáno ho u sebe držet zbytečně dlouho.

Pravidla mohou být během hry operativně měněna dle potřeby ( např.pokud by se podařilo diskusi ohl. předávek přesunout na náš web www.bajecnezenyvbehu.cz ) Změny může provádět výhradně Tereza Vachoušková po projednání s technickým delegátem a s výborem klubu. Návrhy na případné změny a připomínky směřujte na tereza@bajecnezenyvbehu.cz.

Konec hry – optimálně ve stejném místě, kde hra začala. Čas není stanoven.

Tereza Vachoušková – ředitelka štafety
Ondřej Střelba – technický delegát
Karolína Jeníková – koordinátorka