Mimimité v běhu

   Mimimité v běhu

Kapitán týmu: Miroslav Lučan
Členové: Tereza Schindlerová
Míla Šavrdová
Milan Zach
Přání týmu: Večeře s básní (pokud možno vlastní tvorba) 🙂

Představení týmu

Články týmu

[srp post_limit='5' category_include=54 widget_title_hide='yes' post_content_length='40' post_content_length_mode='words' date_format='j. n. Y' noposts_text='']