Propozice BěžSeriálu 2014

Pořadatel: o.s. Báječné ženy v běhu

Datum: 1.3. – 30.11.2014

Organizace: Jaroslava Haľková, Veronika Brázdová, Ondřej Střelba

Kontakt: Veškerý oficiální kontakt je nutno vést prostřednictvím e-mailu soutez@bajecnezenyvbehu.cz

Účastníci: Účastníky soutěže jsou čtyřčlenné týmy splňující následující podmínky:

 • členy týmu jsou nejméně 2 členové o.s. Báječné ženy v běhu
 • rozdílná bydliště členů týmu (maximálně dva z jednoho města)

Tým může být zcela virtuální a nikdy se nemusí fyzicky setkat.
Tým se musí přihlásit do soutěže ve stanoveném termínu (viz. sekce Přihlášky).

Soutěžní systém:
Soutěž probíhá ve čtyřech kolech. Tým získává za své sportovní aktivity body dle níže uvedeného principu. Sportovní aktivity vykonávají členové týmu nezávisle, výsledkem týmu je součet bodů jednotlivých členů. Vítězem kola se stává tým s nejvyšším bodovým ziskem za  kolo. Celkovým vítězem seriálu se stává tým s nejvyšším celkovým součtem bodů za všechna kola soutěže. Týmy se nemusí účastnit všech kol.  Doplňkovou soutěží seriálu je soutěž o nejsympatičtější tým. Vítěz je určen internetovým hlasováním. Týmy, které se budou chtít účastnit soutěže o nejsympatičtější tým,  budou mít vyčleněný prostor na webových stránkách BŽB pro své „propagační“ materiály - články, fotky apod.

Termíny:
1. kolo – 1.3. – 30.4.2014
2. kolo – 1.5. – 30.6.2014
3. kolo – 1.7. – 30.9.2014
4. kolo – 1.10. – 30.11.2014

Soutěž o nejsympatičtější tým (hlasování) : 30.11. – 14.12.2014
Vyhlášení výsledků : 15.12.2014

Bodové hodnocení:
Bodově hodnocena je účast člena týmu v oficiálních bežeckých, či turistických závodech. Pro zisk bodů je rozhodující dokončení závodu.
Účast v závodu je hodnocena 10 body. K tomuto zisku se připočítává bodové hodnocení na základě délky závodu.

 • u běžeckých nebo běžecko-turistických závodů je každý absolvovaný kilometr závodu dále ohodnocen 1 bodem.
 • u závodů v orientačním běhu je možno uznat skutečně absolvovanou vzdálenost pouze na podkladě zaslaného záznamu trasy ve formátu .gpx, jinak je použita nominální délka závodu.
 • u závodů v duatlonu, triatlonu, kvadriatlonu je bodové hodnocení stanoveno délkou běžecké trati násobenou počtem disciplin.

Je možno započítat závody štafet, je-li možno prokázat skutečně absolvovanou vzdálenost  členem týmu.
Má-li tým pochybnost o tom, zda je závod možno považovat za oficiální, nebo zda je možno jej započítat do seriálu vzhledem k jeho dalším specifikům, je povinen kontaktovat vedení soutěže minimálně 1 den před termínem konání závodu.

Přihlášky:
Přihlášku do soutěže je nutno zaslat prostřednictvím formuláře ZDE. Jiná forma přihlášek nebude akceptována.
Tým může přihlášku doplnit dalšími informacemi, které by chtěl použít pro svoji prezentaci (zejména v případě, pokud se chce účastnit soutěže o nejsympatičtější tým)

Přihlášku je možno podat i v průběhu soutěže, tým vstupuje do soutěže vždy počínaje dalším kolem. Uzávěrka přihlášek je vždy poslední den před začátkem kola ve 12:00. (28.2., 30.4., 30.6., 30.9.).
Přihlášený tým se již nemusí opakovaně přihlašovat do následujících kol. Může však do termínu uzávěrky přihlášek změnit pro budoucí kolo:

 • přání týmu
 • logo týmu
 • provést výměnu jednoho z členů týmu při zachování všech požadavků na složení týmu

Výměnu člena týmu lze provést maximálně dvakrát za celou dobu soutěže. Jakékoliv změny je nutné hlásit na e-mailu: soutez@bajecnezenyvbehu.cz.

Startovné:
Účast ve veškerých soutěžích Běž Seriálu je zdarma.

Hlášení výsledků:
Hlášení výsledků je nutno zasílat e-mailem na adresu: soutez@bajecnezenyvbehu.cz. Jiný způsob hlášení výsledků nebude akceptován.
Hlášení výsledků tým podává souhrnně za uplynulý týden do středy 12:00 následujícího týdne. Pro každý započítávaný výsledek je nutno uvést:

 • jméno člena týmu
 • název závodu, odkaz na www stránky závodu (existují-li)
 • délku závodu
 • bodový zisk
 • odkaz na výsledkovou listinu, případně přiložit fotokopii v příloze
 • u závodů v OB je možno přiložit soubor absolvované trasy ve formátu .gpx

Není-li v požadovaném termínu k dispozici výsledková listina, kapitán o tom informuje a může mu být umožněno výsledek doložit dodatečně, nebo náhradním způsobem.

Ceny:
Vítězný tým každého kola získává právo na splnění svého přání. Vedení soutěže provede po ukončení kola losování, které určí tým, který zajistí splnění přání vítězného týmu. Vyhlášení výsledků kola proběhne do 15 dnů od ukončení kola.
Celkový vítěz soutěže a vítěz soutěže o nejsympatičtější tým obdrží věcné ceny věnované pořadatelem. Ceny pro týmy na dalších místech budou uděleny dle možností pořadatele. Vyhlášení celkových výsledků proběhne 15.12.2014.

Soutěž o nejsympatičtější tým:
Všechny týmy dostanou v rámci webových stránek BŽB prostor pro vlastní prezentaci (fotografie, články). Stránku bude možno ohodnotit prostřednictvím FB likes. Vítězem soutěže se stane tým s největším počtem likes pro jeho stránku. Hlasování bude omezeno termínem 30.11.-14.12.2014.

Výbor o.s. Báječné ženy v běhu