Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva spolku Báječné ženy v běhu za rok 2016

OBSAH

INFORMAČNÍ ČÁST

1. Úvod

2. Cíl

3. Partneři a sponzoři

4. Shrnutí shromážděných darů

5. Orgány a kontakty

6. Poděkování

7. Podařené akce

 

FINANČNÍ ČÁST

8. Finanční hospodaření a majetek

 

INFORMAČNÍ ČÁST

1. Úvod

Mohutně jsme se rozrostli. Už rok běhá po republice náš štafetový Báječný Kolík a letos v prosinci jsme vyslali do světa i Báječnou paní Kolíkovou. Na FB skupině je 5000 členů a ve spolku je k 31. 12. 2016 počet členů 289

V roce 2016 jsme uskutečnili mnoho akcí sami – Modroběh, Pirátský běh, Báječný letní kros, Vinařský maraton, jarní a zimní běžecké soustředění, pořádali jsme tréninky pro RunTour. Byli jsme spolupořadateli Valašského hrbu a Jesenického maratonu a T-Mobile Olympijského běhu. Zapojili jsme se do různých charitativních akcí, sami na svých vybrali částky a odeslali je např. Zajíčkovi na koni, Rebečce nebo Stellince.

2. Cíl

Naším cílem je podporovat členy v amatérských volnočasových, především sportovních, aktivitách. Šířit běh jako životní styl a filozofii. Svůj cíl jsme rozšířili i na práci s dětmi a mládeží.

3. Partneři a sponzoři

charita – účast na akcích – Paraple, Světluška, Zajíček na koni, Rebečka a Stellinka

pořadatelé závodů – slevy na startovném - Run Tour, X trial, Gladiátor, Night Run, Běhej Lesy,

slevy – Pavel Baběrád, Eleven, Brýle a čepice.cz, Nessi

sponzoring na Báječném letním krosu a Vinařském maratonu – viz.: http://www.vinarskymaraton.cz/kontakt/partneri/ http://www.bajecnezenyvbehu.cz/bajecny-letni-kros-pro-kohokoli/partneri/

mediální partneři – Bezvaběh, Běhej.com

4. Shrnutí shromážděných finančních a materiálních darů

Finanční dary:

celkem 44500 na Vinařský maraton

Nefinanční dary:

Eleven – ponožky do soutěží, kompresní podkolenky jako odměny, kompresní podkolenky jako ceny do závodu, Nessi, Sanasport, Sportica atd.

ceny od některých partnerů na Vinařský maraton a Báječný letní kros

Drobné dárky od Bambule a CK Trip, Dobré zboží z EU

drobné dárky do tomboly od báječných žen na Modroběh a Pirátský běh

5. Orgány a kontakty

Výbor spolku – předseda Karolína Jeníková, místopředsedové – Olga Dondová a Milan Zach, členové Tereza Kekulová a Petra Suchánková

Kontrolní komise: Jitka Tůmová, Irena Vlčková a Jolana Václavková

Výroční členská schůze se sešla dne 12. 6.2016 jako náhradní, neboť na řádné 24. 5. 2016 se nesešel usnášení se schopný počet členů.

Nejdůležitějším bodem schůze byla volba výboru a kontrolní komise na další dvouleté období.

Sídlo sdružení:

Praha 4, V rovinách 48, 14000

Web: www.bajecnezenyvbehu.cz, Email: info@bajecnezenyvbehu.cz

Bankovní spojení: Fio banka 2000453885/2010

6. Poděkování sponzorům a partnerům

Spolek Báječné ženy v běhu děkuje jménem všech členů spolupracovníkům, přátelům a sympatizantům, členům FB skupiny za podporu a spolupráci.

7. Podařené akce

- Modroběh, Pirátský běh, tréninky pro RT 2015, Báječný letní kros, jarní a zimní soustředění, Vinařský maraton, sbírka pro Rebečku a Zajíčka na koni, Báječný ples a

T-Mobile Olympijský běh.

FINANČNÍ ČÁST

8. Finanční hospodaření a majetek

Sdružení je registrováno u FÚ v Praze u územního pracoviště v Praze 4, kam místně spadá. Spolek vede daňovou evidenci a není plátcem DPH. V roce 2016 bylo rozdělení příjmů a výdajů následující :

uskutečnilo se několik báječných akcí:

Příjmy Výdaje Rozdíl
Báječný letní kros 10 384 Kč 6 779 Kč 3 605 Kč
Běh olympijského dne 15 848 Kč 11 000 Kč 4 848 Kč
Báječný ples 21 930 Kč 31 580 Kč - 9 650 Kč
Vinařský maraton 316 258 Kč 275 157 Kč 41 101 Kč

 

Startovné z Modroběhu a z Hledání pirátského pokladu byla vždy celá věnována Zajíčkovi na koni.

 

Přehled příjmů a výdajů

Báječné ženy v běhu, zapsaný spolek IČ: 01810081          rok: 2016

Typ operace Hotovost Účet Celkem
Příjem celkem 81257,00 541254,62 622511,62
Příjem z podnikání 80924,00 396 332,62 477 256,62
Příjem nezvyšující základ 333,00 144 922,00 145 255,00
Výdaje celkem 161683,60 420 271,00 416 172,00
Výdaje z podnikání 161683,60  416 172,00  577 855,60
Výdaje nezvyšující základ 0,00 4099,00 4099,00
Příjem – výdaje celkem 80426,60 120 983,62 40 557,02
Příjem – výdaje na podnikání 80759,60 -19 839,38 -100 598,98
Průběžné příjmy          * 44030,30 137 566,44 181 596,44
Průběžné výdaje          * 118361,00 65 247,44 183 608,44
Peněžní prostředky      ** 7561,40 113 735,11 121 296,51
* V sestavě nejsou zahrnuty peněžní prostředky převedené z minulého roku

** Stav peněžních prostředků je vypočten ve zvolených cenách (cena, DPH, cena+DPH) a

 

Dary jsou přijímány na základě uzavřených dohod mezi spolkem a dárci.  Přijaté dary účelově určené jsou využity dle předem dohodnutého účelu. Sdružení nemá žádné zaměstnance, a tudíž nemá žádné mzdové náklady.

Majetek – k 31.12.2016  spolek vlastní :

  • dva stany 3x3 m
  • sadu lampionů na orientační běh, 2 razítka, lékárničku
  • šablonu na web
  • 1 banner (sponzorsky), muší křídla
  • 2x stopky
  • stolek se židlí, hlava a noha do stánku
  • megafon

V Praze dne 5. 7. 2017